Entradas de] Grup de Recerca

Nova publicació sobre la visió dels professionals de la progressió penitenciària

Nova publicació de Joel Martí, Eugenia Albani, Aina Ibàñez i Josep Cid, tots ells investigadors vinculats al grup de recerca, a l’European Journal of Criminology. L’article es titula «Personal networks and desistance from crime in young offenders» i analitza l’estructura, la coposició, i els recursos relacionals de les xarxes socials d’una mostra de joves infractors per […]

Nova publicació sobre la visió dels professionals de la progressió penitenciària

L’ Aina Ibàñez doctoranda vinculada al grup de recerca i investigadora, ha publicat l’article «Progresar hacia el régimen abierto: la visión de los profesionales» al volum 17 de la Revista Española de Investigación Criminológica. L’article explora la visió que els profesionals del medi penitenciari tenen sobre l’accés a mecanismes de sortida esglaonada cap a la comunitat, a […]

Nova publicació sobre progressió penitenciària

L’Albert Pedrosa investigador predoctoral d’aquest grup de recerca, ha publicat l’article «¿A quién dejamos atrás? Explorando los obstáculos de la progresión penitenciaria» al volum 17 de la Revista Española de Investigación Criminológica. L’article busca conèixer les causes de que al nostre context una majoría de persones finalitzin la seva condemna directament des de la presó, […]

Nova publicació sobre el paper de les famílies en la reinserció

L’Aina Ibàñez i l’Albert Pedrosa, investigadors  vinculats al grup de recerca, han publicat un artícle titulat «Cárcel y familiarismo: ¿Usamos a las familias como agencias de reinserción?» que pertany al volum n. 16 d’ Encrucijadas-Revista crítica de Ciencias sociales. L’artícle s’inclou en un volum monogràfic dedicat al tema » Control, castigo y sociedad», on els […]

Segona trobada de la xarxa d’excel·lència EmpiriC

El 13 de desembre tindrà lloc la segona trobada de la Xarxa d’Excel·lència EmpiriC a la Universidad de Málaga (UMA). Aquest segon seminari versarà sobre la medició de l’exclusió social generada per la política criminal dels països occidentals desenvolupats basant-se en els resultats del projecte d’investigació RIMES, dut a terme per l’Instituto Andaluz Interuniversitario de […]

Nova publicació sobre mediació penal i desistiment

La Dra. Anna Meléndez, investigadora postdoctoral d’aquest grup de recerca, ha publicat l’article «El papel de la mediación penal en el proceso de cambio del infractor» en el número 16 de la Revista Española de Investigación Criminológica. L’article busca conèixer la capacitat de la justícia restaurativa d’incidir en el desistiment del comportament antisocial o delictiu […]

Nova publicació sobre la reinserció penitenciària a Europa

S’ha publicat el llibre col·laboratiu Prisoner Resettlement in Europe, editat pels professors Frieder Dünkel, Ineke Pruin, Anette Storgaard i Jonas Weber, que reuneix els models de reinserció existents en 20 països europeus i aporta elements per tal de millorar la fase de transició entre la presó i la comunitat. El capítol referent a Espanya, titulat […]

Material de la sessió d’investigació «Acompanyament al sortir de la presó»

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) posa a disposició de tothom els materials relacionats amb la sessió d’investigació sobre Acompanyament al sortir de la presó que es va celebrar el passat 2 d’octubre de 2018: les recerques completes, un resum executiu (Invesbreu 76) i els vídeos i diapositives de les presentacions. S’hi van presentar […]

Primera trobada de la xarxa d’excel·lència EmpiriC

Els dies 29 i 30 d’octubre tindrà lloc la primera trobada de la Xarxa d’Excel·lència EmpiriC a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Aquest primer seminari versarà sobre delinqüència i justícia juvenil basant-se en els resultats de la investigació del Grupo de Investigación en Criminología y Delincuencia Juvenil de la UCLM, liderat per la Dra. Esther Fernández. […]