Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Beatriz Tébar

Doctora en Dret amb la tesi doctoral sobre «El modelo de libertad condicional español» (2006) sota la direcció del prof. Josep Cid. En els darrers anys ha fet recerca conjuntament amb Josep Cid sobre els sistemes d’alliberament esglaonat i el rol de la revocació del règim obert en el desistiment, amb diverses publicacions internacionals, nacionals i informes de recerca. La seva col·laboració actual es materialitza en les tasques de recerca del grup relatives a les polítiques de reinserció, participant en la realització de publicacions internacionals sobre el rol de la revocació del règim obert en les taxes de reinserció, en la elaboració de polítiques de millora i en la seva difusió als professionals de l’administració penitenciària.

beatriz.tebar@uab.cat

© Universitat Autònoma de Barcelona