Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Aina Ibàñez

Llicenciatura en Sociologia (UAB, 2007) i Criminologia (UAB, 2007), Màster d’Investigació en Sociologia Aplicada (UAB, 2013). Ha treballat com a tècnica de recerca del grup des de l’any 2009 fins al 2018, implicada en totes les investigacions dutes a terme al si del grup en tasques de gestió, treball de camp, anàlisi i redacció. Actualment està treballant en la seva tesi doctoral sobre el rol de la comunitat en la reinserció.

ResearcherID | ORCID-ID | Google Scholar | ResearchGate

aina.ibanez@uab.cat

© Universitat Autònoma de Barcelona