Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Contactar

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció
Despatx B2/154
Edifici B
Facultat de Dret
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 22 47
FAX +34 93 581 29 88
Josep.Cid@uab.cat

© Universitat Autònoma de Barcelona