Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Presentació

El grup de recerca en Desistiment del Delicte  i Polítiques de Reinserció té el seu origen al “Grup de Recerca en Criminologia aplicada a la penologia”, creat a l’any 2005 i dirigit per la Prof. Elena Larrauri, amb la primera convocatòria SGR. Probablement, el fruit més conegut d’aquest grup de recerca va ser el llibre Jueces Penales y Penas en España (Tirant lo Blanch, 2002) que va ser la primera recerca empírica de gran abast a Espanya sobre la imposició i execució de les penes. Posteriorment, a l’any 2014, es va crear el Grup Emergent “Desistiment del delicte i Polítiques de Reinserció” (2017-SGR-1772), focalitzat en el processos d’abandonament de la delinqüència i la reinserció.  A l’any 2021 el grup es va unir amb el grup de Criminologia de la Universitat de Girona liderat pel Prof, Daniel Varona, coordinador del grup,  i va obtenir la concessió de Grup d’Investigació Inter-Institucional (UdG-UAB) Consolidat amb finançament,  en “Justicia Penal i Penologia” (2001-SGR-00207).

El grup està centrat en el coneixement dels processos que porten a l’abandonament de la delinqüència i a la reinserció. Les seves darreres investigacions s’han centrat en l’anàlisi del desistiment d’adults i de joves, en l’impacte de l’empresonament en la reincidència i en el rol del mentoratge en el desistiment i la reinserció.  Les seves recerques s’han publicat tant en revistes internacionals (com European Journal of Criminology, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Prison Journal) com nacionals (Revista Española de Investigación Criminológica, Revista Internacional de Sociología, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Revista de Derecho Penal  y Criminología, entre altres).

El grup té una voluntat de que la seva recerca serveixi per millorar les polítiques de reinserció i, amb aquest objectiu, ha cooperat tant amb institucions públiques com amb entitats del tercer sector, principalment de l’àmbit de Catalunya, per portar a termes les seves recerques i per implementar els seus resultats.        A més, el grup sempre ha mostrat preocupació per la difusió internacional de la seva recerca, participant en congressos internacionals i formant part de diferents grups i xarxes internacionals de recerca. Bons exemples són la seva participació en el Working Group on Community Sanctions and Measures i el European Working Group on Prisons.

En l’actualitat el grup, en el marc del projecte ministerial “Tercer grau, Llibertat Condicional i Reinserció·” està investigant com el pas de les persones pel règim obert i la llibertat condicional pot ser  un punt d’inflexió en la vida de les persones en el desistiment del delicte i la reinserció

© Universitat Autònoma de Barcelona