Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Presentació

La trajectòria del grup de recerca Criminologia aplicada a la Penologia s’inicia l’any 1995 amb caràcter interuniversitari (UAB-UPF-UdG), obtenint una gran projecció nacional i internacional i amb una sèrie de publicacions col·lectives de referència en matèria penològica. Des del 2013 el grup s’inscriu només en el marc de la Universitat Autònoma de Barcelona, i l’any 2014 és reconegut com a grup d’investigació emergent per la Generalitat de Catalunya amb el projecte Desistiment del delicte i polítiques de reinserció (2014-SGR-1481). Actualment s’ha reconegut com a grup preconsolidat (2017-SGR-1772).

El nostre objectiu fonamental és la investigació sobre desistiment de la delinqüència, és a dir, el procés causal que porta a una persona a deixar de delinquir. La recerca actual està centrada en conèixer com interactuen, en cada context, els factors subjectius (canvi cognitiu) i intersubjectius (vincles i suports socials) per donar lloc a un procés de desistiment del delicte. La rellevància pràctica d’aquesta línia de recerca es troba en la seva incidència en les polítiques públiques dirigides a aconseguir la finalització de les carreres delictives de les persones que són condemnades penalment.

Les principals publicacions col·lectives generades han estat, fins a l’actualitat: Penas alternativas a la prisión (1997), Jueces penales y penas en España (2002) i La delincuencia violenta. ¿Prevenir, castigar o rehabilitar? (2005). A més, la majoria de les investigacions han estat publicades en revistes criminològiques d’àmbit nacional (Revista Española de Investigación Criminológica, Revista de Derecho Penal y Criminología, entre d’altres) i d’àmbit internacional (Probation Journal, Punishment and Society, Howard Journal, European Journal of Criminology, entre d’altres).

El grup té una important projecció internacional amb la participació activa a diversos grups d’investigació d’àmbit europeu com el «Working Group on Community Sanctions» dins de l’European Society of Criminology o «Offender Supervision in Europe» (COST Action), així com en grups relacionats amb la penologia comparada i en desistiment del delicte.

La pretensió del grup és que les recerques realitzades tinguin una traducció a la pràctica, amb una forta vocació de col·laboració amb les administracions competents en matèria d’execució penal i, en general, amb administracions i entitats encarregades de dur a la pràctica polítiques d’intervenció penal com a resposta davant la comissió de delictes.

© Universitat Autònoma de Barcelona