Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Transferència del coneixement

La idea del grup és que la seva recerca tingui transcendència pràctica, i els resultats de les seves investigacions han estat destinats a col·laborar amb els següents projectes:

-Cid, J.; Andrés-Pueyo, A. (2017). Guia de Recursos per a persones que surten de presó. A través del projecte de recerca “De la presó a la comunitat”. https://ddd.uab.cat/record/183005

Aquest projecte de recerca desenvolupat entre 2015 y 2018, i en el que van participar dos membres de l’actual equip: Josep Cid (IP) i Esther De la Encarnación (Tècnica de recerca), estava destinat a implementar un projecte de participació ciutadana en la reinserció, a partir d’un programa de mentories a persones empresonades. En aquesta publicació es recull el material utilitzat al projecte “De la presó a la comunitat”, a través d’un llistat de recursos públics disponibles per cobrir les necessitats de les persones que surten de presó. La guia s’estructura per àmbits de necessitats: domicili, salut, formació i inserció laboral, prestacions i subsidis, ciutadania, família, assistència jurídica, i vincles amb la comunitat.

-Programa Compartim de Gestió del Coneixement del Departament de Justícia. (2017). Programa de Preparació per a la vida en llibertat. Programa Compartim. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada/Comunitat d’Educadors de Centres Penitenciaris.

http://justicia.gencat.cat7web/content/home/departament/publicacions/llibres_per_colecció/col_leccions_actives/programa_compartim/preparació_vida_llibertat.pdf

Un dels principals resultats de la recerca en desistiment que es duu a terme des de 2008, consisteix en destacar  que la elaboració d’una narrativa desistent és essencial per a que la persona abandoni la carrera delictiva. Aquesta narrativa desistent es basa en construir una identitat diferent a aquella que tenia la persona quan va desenvolupar la seva carrera delictiva, en la convicció  ferma d’acabar amb la seva vida delictiva i en disposar d’una estratègia per portar a terme aquest pla. En aquesta publicació es va acompanyar i assessorar a la Comunidad de Práctica (CoP) d’educadors socials de centres penitenciaris per la definició del marc teòric que sustentava aquest programa per la preparació de la vida en llibertat: pàg. 6-15.

© Universitat Autònoma de Barcelona