Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Seminari “La contribució del Professor Bottoms a la Criminologia”

El Grup de Recerca en Desistiment del Delicte i Polítiques…
© Universitat Autònoma de Barcelona