Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Informes de recerca

Cid, J. (2016). Estudi longitudinal sobre el procés de reinserció de persones empresonades. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. [CAT] [ESP] https://ddd.uab.cat/record/182912

Cassà, N. (2015). Les visites familiars a presos com a element reductor de la reincidència. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i formació Especialitzada. [CAT] https://ddd.uab.cat/record/182913

Cid, J.; Tébar, B. (2013). Regressió a 2n grau: causes i conseqüències. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. [CAT] [ESP] https://ddd.uab.cat/record/132453

Mancho, R. (2012). Les agressions en contextos tancats de Justícia Juvenil. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. [CAT] [ESP] https://ddd.uab.cat/record/182915

Cid, J.; Martí, J. (2011).  El procés de desistiment de persones empresonades. Obstacles i suports. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. [CAT] [ESP]  https://ddd.uab.cat/record/132424

Hilterman, E.; Mancho, R. (2011). Avaluació de programes formatius de seguretat viària i la reincidència posterior. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. [CAT] [ESP] http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2012/formacio-seguretat-viaria/

Contreras, M. (2010). Eficàcia rehabilitadora de la pena de treballs en benefici de la comunitat. Avaluación del model d’execució a la província de Barcelona. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. [CAT] [ESP] http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/sc_3_170_10.pdf

© Universitat Autònoma de Barcelona