Disponibles materials en accés obert del projecte «De la presó a la comunitat»

En el marc del projecte La transició de la presó a la comunitat: programa experimental de reintegració social de persones empresonades, desenvolupat conjuntament pels investigadors principals Josep Cid (UAB) i Antonio Andrés-Pueyo (UB), s’han publicat diversos materials en accés obert a la pàgina web del projecte. Està disponible un vídeo resum del projecte (amb subtítols en català, castellà i anglès) on es recullen diferents testimonis de les persones involucrades: investigadors principals, coordinadors de les entitats, participants i mentors. També està disponible la guia de recursos per a persones que surten de presó, un recull dels recursos disponibles que poden ser d’ajuda a les persones que surten de presó sense cap esglaonament i que ha estat una eina facilitadora de la tasca d’acompanyament dels mentors del projecte. I, finalment, hi ha els resums de les jornades que es van fer en el marc del projecte on es van reunir als mentors i als participants per recollir les seves experiències durant el projecte.