Nova publicació sobre mediació penal i desistiment

La Dra. Anna Meléndez, investigadora postdoctoral d’aquest grup de recerca, ha publicat l’article «El papel de la mediación penal en el proceso de cambio del infractor» en el número 16 de la Revista Española de Investigación Criminológica. L’article busca conèixer la capacitat de la justícia restaurativa d’incidir en el desistiment del comportament antisocial o delictiu per tal d’identificar el rol de la mediació en els potencials processos de canvi. Per aquest article, Anna Meléndez va aconseguir el Premi SEIC a investigadors novells 2016 en el marc del XI Congreso Español de Criminología.

Nova publicació sobre la reinserció penitenciària a Europa

S’ha publicat el llibre col·laboratiu Prisoner Resettlement in Europe, editat pels professors Frieder Dünkel, Ineke Pruin, Anette Storgaard i Jonas Weber, que reuneix els models de reinserció existents en 20 països europeus i aporta elements per tal de millorar la fase de transició entre la presó i la comunitat. El capítol referent a Espanya, titulat «Prisoner resettlement in Spain – Good practices for early-released prisoners and prisoners lost in transition that fully serve their sentence», ha estat escrit pels investigadors Josep Cid, coordinador del grup, i Aina Ibàñez. Aquest capítol fa un repàs del model rehabilitador que es duu a terme a les presons espanyoles i de com es treballa per a la reinserció a la comunitat de les persones empresonades. I ho fa partint de la premissa que el model ideal de transició de la presó a la comunitat, amb una sortida de la presó esglaonada, no es correspon en la realitat on les dades mostren que la majoria de persones que acaben una condemna de presó ho fan des del règim ordinari.

Una versió acceptada del capítol es troba disponible per a consulta al següent enllaç

 

Material de la sessió d’investigació «Acompanyament al sortir de la presó»

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) posa a disposició de tothom els materials relacionats amb la sessió d’investigació sobre Acompanyament al sortir de la presó que es va celebrar el passat 2 d’octubre de 2018: les recerques completes, un resum executiu (Invesbreu 76) i els vídeos i diapositives de les presentacions. S’hi van presentar el resultat de dues recerques que parlen del suport a les persones quan surten de presó, un moment cabdal segons tots els estudis internacionals per assegurar la seva reinserció. Una d’elles, «El paper de les famílies en la reinserció de les persones que surten de la presó», ha estat realitzada per Aina IbàñezAlbert Pedrosa, investigadors d’aquest grup de recerca.

Primera trobada de la xarxa d’excel·lència EmpiriC

Els dies 29 i 30 d’octubre tindrà lloc la primera trobada de la Xarxa d’Excel·lència EmpiriC a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Aquest primer seminari versarà sobre delinqüència i justícia juvenil basant-se en els resultats de la investigació del Grupo de Investigación en Criminología y Delincuencia Juvenil de la UCLM, liderat per la Dra. Esther Fernández. Per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, hi participaran el Dr. Josep Cid, coordinador del grup de recerca, i Eugenia Albani, doctoranda del grup que investiga l’impacte de l’internament a les xarxes socials dels joves en el procés de desistiment.

[Díptic]

La Xarxa d’Excel·lència EmpiriC – Desarrollo de un modelo criminológico y empírico de la política criminal, liderada per la Dra. Elena Larrauri (UPF), uneix a sis grups d’investigació espanyols en matèria criminològica per tal de promoure l’intercanvi d’informació entre acadèmics i professionals sobre les evidències científiques generades i la seva capacitat per produir un impacte real en les polítiques públiques.