Entradas de] Grup de Recerca

III Conferència Internacional del Màster en Criminologia i Execució Penal: «Author meets critics: Stateville Revisited»

En el marc del 30è aniversari del Màster en Criminologia i Execució Penal (UPF, UAB, UdG i UOC), s’ha organitzat la III Conferència Internacional amb el Dr. James B. Jacobs (NYU School of Law) com a ponent. La conferència «Author meets critics: Stateville Revisited» se centrarà en el llibre del Dr. Jacobs Stateville. The Penitentiary […]

Formació d’una xarxa d’excel·lència en criminologia a sis universitats espanyoles

El grup de recerca, representat per Josep Cid, participarà juntament amb altres investigadors d’universitats espanyoles a una xarxa d’excel·lència finançada pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (convocatòria 2017 d’accions de dinamització Redes de Excelencia). La xarxa «Desarrollo de un modelo criminológico y empírico de la política criminal» (EmpiriC) estarà coordinada per la Dra. Elena Larrauri […]

Nova publicació sobre l’execució penal femenina a Catalunya

La Dra. Carmen Navarro, investigadora del grup de recerca, ha presentat recentment el seu informe «L’execució de la pena de presó. Peculiaritats de l’execució penal femenina a Catalunya» realitzat en el marc de la l’Observatori Social i Econòmic de la Justícia, Càtedra UAB-CICAC. L’estudi analitza el perfil de les dones privades de llibertat a Catalunya tant […]

Disponibles materials en accés obert del projecte «De la presó a la comunitat»

En el marc del projecte La transició de la presó a la comunitat: programa experimental de reintegració social de persones empresonades, desenvolupat conjuntament pels investigadors principals Josep Cid (UAB) i Antonio Andrés-Pueyo (UB), s’han publicat diversos materials en accés obert a la pàgina web del projecte. Està disponible un vídeo resum del projecte (amb subtítols […]

Participació al Seminario Permanente de Investigación Criminológica de l’IAIC

La Dra. Carmen Navarro, investigadora del grup, va ser la ponent convidada al Seminario Permanente de Investigación Criminológica, organitzat per l’Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) de la Universidad de Málaga, el passat 25 de gener de 2018. La Dra. Navarro va parlar de «El ejercicio de la maternidad en las prisiones españolas«, una línia […]

Creació de la col·lecció del grup de recerca

Dins del Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha creat una col·lecció específica per tal d’agrupar tot el contingut generat pel Grup de Recerca en Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció. S’hi pot accedir des de l’adreça https://ddd.uab.cat/collection/grcrimiuab i hi apareix classificat per articles, llibres i capítols de llibre, […]

Summer School in Forensic Science and Criminology

Des de l’Ecole des Sciences Criminelles – ESC de la Université de Lausanne s’organitza una nova edició de la Summer School que pretén ser una trobada internacional d’estudiants de doctorat que treballin en ciències forenses o criminologia. Aquesta trobada tindrà lloc entre el 10 i el 13 de setembre de 2018 a Saignelégiers, Jura (Suïssa). […]

Nova publicació al llibre «The Enforcement of Offender Supervision in Europe»

Ha sortit publicat el llibre col·laboratiu The Enforcement of Offender Supervision in Europe. Understanding Breach Processes, editat per Miranda Boone i Niamh Maguire, que proporciona una anàlisi comparativa del procés de revocació a través de deu jurisdiccions europees diferents. Josep Cid, coordinador del grup de recerca, ha participat en la redacció de dos dels capítols […]