Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Núria Cassà

Doctoranda del programa en Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Està realitzant la seva tesi doctoral sobre “Visites familiars i reincidència”, dirigida pel prof. Josep Cid, en la que es testarà, amb una mostra quantitativa ampla, el resultat relatiu a que el suport social és un factor clau en el desistiment.

Part de la seva investigació va rebre un ajut econòmic del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (2014) que s’ha publicat en l’informe «Les visites familiars a presos com a element reductor de la reincidència«.

nurisca2003@yahoo.es

© Universitat Autònoma de Barcelona