Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Constanza Busquets

Becària FI (AGAUR). Graduada en Psicologia (UAB, 2014) i Màster de Criminologia i Execució Penal (UPF, 2017). Actualment treballa en la seva tesi doctoral que versa sobre l’impacte de la relació entre el personal de tractament i les persones privades de llibertat respecte del procés de desistiment del delicte.

ResearchGate | Google Scholar

constanza.busquets@uab.cat

© Universitat Autònoma de Barcelona