Nova publicació sobre l’execució penal femenina a Catalunya

La Dra. Carmen Navarro, investigadora del grup de recerca, ha presentat recentment el seu informe «L’execució de la pena de presó. Peculiaritats de l’execució penal femenina a Catalunya» realitzat en el marc de la l’Observatori Social i Econòmic de la Justícia, Càtedra UAB-CICAC. L’estudi analitza el perfil de les dones privades de llibertat a Catalunya tant des del punt de vista sociològic (edat, nacionalitat, estat civil, addiccions i el patiment de violència) com des del punt de vista processal-penitenciari (situació processal, durada de les condemnes o grau de classificació), i revela dades significatives sobre l’execució penal femenina a Catalunya i les dificultats per dur a terme en unes condicions mínimament adequades els contactes de les dones empresonades amb els seus fills. Entre les conclusions que suggereix l’estudi destaca que cal modificar la legislació penitenciària per protegir els drets dels menors.