Nova publicació sobre la visió dels professionals de la progressió penitenciària

Nova publicació de Joel Martí, Eugenia Albani, Aina Ibàñez i Josep Cid, tots ells investigadors vinculats al grup de recerca, a l’European Journal of Criminology. L’article es titula «Personal networks and desistance from crime in young offenders» i analitza l’estructura, la coposició, i els recursos relacionals de les xarxes socials d’una mostra de joves infractors per tal de determinar quins efectes tenen aquests elements en el desistiment del delicte.

 

 

Nova publicació sobre la visió dels professionals de la progressió penitenciària

L’ Albert Pedrosa, doctorand del  grup de recerca, ha publicat l’article «Una reflexión acerca de las prisiones privadas: ¿Pragmatismo o ideología?» al volum 104, núm. 3 de la Revista Papers. L’article forma part d’una sèrie de texts amb motiu del debat que es va mantenir amb James B. Jacobs amb motiu del 30 aniversari de la publicació del seu clássic Stateville: The penitenciary in mass society (1977)  i que va organitzar el grup de recerca en Criminologia i Sistema Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

L’article reflexiona sobre les raons que han dut a la presència de presons privades a nombrosos paísos, i si algún dia també les podrem trobar a Espanya.