Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Esther de la Encarnación

Graduada en Criminologia (UAB, 2014) i Màster de Mediació en Conflictes (UB, 2018). Tècnica de recerca del grup en tasques de gestió, treball de camp, anàlisi i redacció. Ha participat activament al projecte «De la presó a la comunitat» (Programa RecerCaixa 2015-2018). Actualment treballa en la seva tesi doctoral que versa sobre el rol de la mentoria en l’acompanyament postpenitenciari des de la perspectiva de la gestió de conflictes.

ORCID-ID | Google Scholar | ResearchGate

esther.delaencarnacion@uab.cat

© Universitat Autònoma de Barcelona