Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Joel Martí

Doctor en Sociologia i professor agregat del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Membre del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT-UAB). Ha estat membre dels dos projectes ministerials que han donat lloc a la recerca d’adults («Políticas de reinserción en el ámbito penal») i a la de joves («Factores explicativos del desistimiento y obstáculos a la reinserción»). El seu rol en el disseny metodològic dels projectes de recerca, en el treball de camp i en l’anàlisi dels resultats ha estat essencial, sent coautor amb Josep Cid de diversos articles científics publicats o en procés de publicació sobre desistiment d’adults. La seva col·laboració actual es materialitza tant en la recerca d’adults, amb noves explotacions de la mostra, com en la recerca de joves, en la que assumirà un rol principal pel que fa a la metodologia d’anàlisi de xarxes, un dels àmbits en què ha desenvolupat la seva recerca.

ResearcherID | ORCID-ID | Google Scholar

joel.marti@uab.cat

© Universitat Autònoma de Barcelona