Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Marcelo F. Aebi

Professor visitant de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És catedràtic de Criminologia de la Universitat de Lausanne (Suïssa) i responsable de les estadístiques penitenciaries europees del Consell d’Europa (Council of Europe Annual Penal Statistics – SPACE). Realitza tasques de suport teòric i metodològic al grup de recerca, en el disseny de les recerques, en la discussió dels esborranys d’articles científics i en les sessions de recerca del grup.

ResearcherID | ORCID-ID | Google Scholar | ResearchGate

© Universitat Autònoma de Barcelona