Seminaris d’investigació 2019-20

En el marc del grup de recerca es realitzen diversos seminaris interns per debatre el progrés de les diferents investigacions que s’hi duen a terme. Es programen sessions mensuals on cada investigador pot posar en coneixement de la resta del grup la seva línia de recerca i els seus avenços per tal de discutir-ne els plantejaments, els objectius i la metodologia. Es tracta de donar un protagonisme a aquelles investigacions dutes a terme pels doctorands que formen part del grup i, alhora, fer un seguiment de les grans línies de recerca que es desenvolupen. L’assistència és oberta al professorat i als doctorands de Dret, però cal confirmar assistència mitjançant correu electrònic a:Anna.melendez@uab.cat. No hi ha la possibilitat de seguir la sessió en línia.

Calendari