Participació al Seminario Permanente de Investigación Criminológica de l’IAIC

La Dra. Carmen Navarro, investigadora del grup, va ser la ponent convidada al Seminario Permanente de Investigación Criminológica, organitzat per l’Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) de la Universidad de Málaga, el passat 25 de gener de 2018. La Dra. Navarro va parlar de «El ejercicio de la maternidad en las prisiones españolas«, una línia de recerca que està desenvolupant els últims anys i que pretén reflexionar sobre una realitat poc estudiada: com és l’exercici de la maternitat a les presons i el paper que tenen els fills en el procés de desistiment del delicte dels seus progenitors.

Creació de la col·lecció del grup de recerca

Dins del Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha creat una col·lecció específica per tal d’agrupar tot el contingut generat pel Grup de Recerca en Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció. S’hi pot accedir des de l’adreça https://ddd.uab.cat/collection/grcrimiuab i hi apareix classificat per articles, llibres i capítols de llibre, documents de treball, tesis doctorals i contribucions a congressos.

 

Participació a la Jornada: El valor de la intervención social en el proceso penal

El prof. Josep Cid, coordinador del grup de recerca, participarà a la Jornada: El valor de la intervención en el proceso penal que se celebrarà el dijous 25 de gener de 2018 a Madrid (Espanya). Aquesta jornada està organitzada per la Comissió d’Addiccions i Justícia Penal de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) i dirigida a professionals de l’àmbit jurídic per tal de sensibilitzar sobre la importància del tractament en el procés penal. Josep Cid hi participarà incidint en la perspectiva des del procés penal amb la ponència «Aspectos que influyen en el desistimiento de la carrera delictiva«.

Summer School in Forensic Science and Criminology

Des de l’Ecole des Sciences Criminelles – ESC de la Université de Lausanne s’organitza una nova edició de la Summer School que pretén ser una trobada internacional d’estudiants de doctorat que treballin en ciències forenses o criminologia. Aquesta trobada tindrà lloc entre el 10 i el 13 de setembre de 2018 a Saignelégiers, Jura (Suïssa). Des de l’ESC ofereixen beques per tal de sufragar les despeses de la inscripció i l’estada. El termini d’inscripció és 15 de juny i per demanar les beques el termini finalitza l’1 de maig.

Nova publicació al llibre «The Enforcement of Offender Supervision in Europe»

Ha sortit publicat el llibre col·laboratiu The Enforcement of Offender Supervision in Europe. Understanding Breach Processes, editat per Miranda Boone i Niamh Maguire, que proporciona una anàlisi comparativa del procés de revocació a través de deu jurisdiccions europees diferents. Josep Cid, coordinador del grup de recerca, ha participat en la redacció de dos dels capítols que integren aquest llibre: «Legitimacy, fairness and justice in breach processes: Comparative perspectives» (conjuntament amb A. Hucklesby, N. Maguire i M. Anagnostaki) i  «Breach procedure, revocation and recall in Spain» (conjuntament amb E. Blay i C. Murillo). Aquest llibre desenvolupa una línia de recerca iniciada al projecte europeu Offender Supervision in Europe (COST Action IS1106) ja finalitzat.