Nova publicació sobre la reinserció penitenciària a Europa

S’ha publicat el llibre col·laboratiu Prisoner Resettlement in Europe, editat pels professors Frieder Dünkel, Ineke Pruin, Anette Storgaard i Jonas Weber, que reuneix els models de reinserció existents en 20 països europeus i aporta elements per tal de millorar la fase de transició entre la presó i la comunitat. El capítol referent a Espanya, titulat «Prisoner resettlement in Spain – Good practices for early-released prisoners and prisoners lost in transition that fully serve their sentence», ha estat escrit pels investigadors Josep Cid, coordinador del grup, i Aina Ibàñez. Aquest capítol fa un repàs del model rehabilitador que es duu a terme a les presons espanyoles i de com es treballa per a la reinserció a la comunitat de les persones empresonades. I ho fa partint de la premissa que el model ideal de transició de la presó a la comunitat, amb una sortida de la presó esglaonada, no es correspon en la realitat on les dades mostren que la majoria de persones que acaben una condemna de presó ho fan des del règim ordinari.

Una versió acceptada del capítol es troba disponible per a consulta al següent enllaç