Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Elena Garrido

Professora associada del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva línia d’investigació criminològica s’ha centrat en els menors infractors, col·laborant en el projecte de desistiment de joves, aportant la metodologia relativa a les competències psicosocials com un dels instruments analítics del projecte.

ResearcherID | ORCID-ID | Google Scholar

elena.garrido@uab.cat

© Universitat Autònoma de Barcelona