Segona trobada de la xarxa d’excel·lència EmpiriC

El 13 de desembre tindrà lloc la segona trobada de la Xarxa d’Excel·lència EmpiriC a la Universidad de Málaga (UMA). Aquest segon seminari versarà sobre la medició de l’exclusió social generada per la política criminal dels països occidentals desenvolupats basant-se en els resultats del projecte d’investigació RIMES, dut a terme per l’Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología – Sección Málaga, liderat pel Dr. José Luis Díez Ripollés. Per part de la Universitat Autònoma de Barcelona hi participarà el Dr. Josep Cid, coordinador del grup de recerca.

[Programa]

La Xarxa d’Excel·lència EmpiriC – Desarrollo de un modelo criminológico y empírico de la política criminal, liderada per la Dra. Elena Larrauri (UPF), uneix a sis grups d’investigació espanyols en matèria criminològica per tal de promoure l’intercanvi d’informació entre acadèmics i professionals sobre les evidències científiques generades i la seva capacitat per produir un impacte real en les polítiques públiques.