Josep Cid, professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic a la UAB, ha rebut el Premi Nacional de Criminologia Rafael Salillas

Josep Cid, professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic a la UAB, ha rebut el Premi Nacional de Criminologia Rafael Salillas, que atorga la Societat Espanyola d’Investigació Criminològica (SEIC). Així, s’ha distingit la labor del criminòleg amb la seva llarga i destacada trajectòria, també remarcant la seva influència i transcendència dels treballs que ha realitzat.

La commemoració va tenir lloc a Sevilla els dies 25 i 26 de novembre, on es va celebrar el Congrés Nacional per a la concessió dels premis que la SEIC atorga bianualment, aquesta vegada, en la tretzena edició del Congrés Espanyol de Criminologia. Aquí també s’atorguen altres premis a investigadors novells i estudiants de criminologia que han fet aportacions destacades amb la finalitat de reconèixer l’esforç dedicat a la recerca en aquest àmbit.

Amb el Premi Nacional de Criminologia Rafael Salillas, el criminòleg Josep Cid va ser reconegut per la seva labor realitzada durant tota la seva carrera professional, ja que ha estat un dels primers acadèmics espanyols que s’ha dedicat a la investigació científica en l’àmbit de la criminologia. Ha participat en nombrosos projectes d’investigació, essent el principal investigador en dotze. A més, és autor de monografies, articles de revista i capítols de llibre. Altrament, ha dirigit tesis doctorals i ara és catedràtic en la Universitat Autònoma de Barcelona, on també és el coordinador del grau de criminologia.

Josep Cid ha rebut el Premi Nacional de Criminologia Rafael Salillas

Josep Cid, professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic a la UAB, ha rebut el Premi Nacional de Criminologia Rafael Salillas, que atorga la Societat Espanyola d’Investigació Criminològica (SEIC). Així, s’ha distingit la labor del criminòleg amb la seva llarga i destacada trajectòria, també remarcant la seva influència i transcendència dels treballs que ha realitzat.

La commemoració va tenir lloc a Sevilla els dies 25 i 26 de novembre, on es va celebrar el Congrés Nacional per a la concessió dels premis que la SEIC atorga bianualment, aquesta vegada, en la tretzena edició del Congrés Espanyol de Criminologia. Aquí també s’atorguen altres premis a investigadors novells i estudiants de criminologia que han fet aportacions destacades amb la finalitat de reconèixer l’esforç dedicat a la recerca en aquest àmbit.

Amb el Premi Nacional de Criminologia Rafael Salillas, el criminòleg Josep Cid va ser reconegut per la seva labor realitzada durant tota la seva carrera professional, ja que ha estat un dels primers acadèmics espanyols que s’ha dedicat a la investigació científica en l’àmbit de la criminologia. Ha participat en nombrosos projectes d’investigació, essent el principal investigador en dotze. A més, és autor de monografies, articles de revista i capítols de llibre. Altrament, ha dirigit tesis doctorals i ara és catedràtic en la Universitat Autònoma de Barcelona, on també és el coordinador del grau de criminologia.