Nova publicació sobre la visió dels professionals de la progressió penitenciària

L’ Aina Ibàñez doctoranda vinculada al grup de recerca i investigadora, ha publicat l’article «Progresar hacia el régimen abierto: la visión de los profesionales» al volum 17 de la Revista Española de Investigación Criminológica. L’article explora la visió que els profesionals del medi penitenciari tenen sobre l’accés a mecanismes de sortida esglaonada cap a la comunitat, a partir d’entrevistes a aquests.