Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Juanjo Medina

Doctor en Dret i professor de la Universitat de Manchester, ha estat involucrat en les activitats de recerca des de l’origen del grup de recerca consolidat «Criminologia aplicada a la penologia» l’any 2009. Com a expert metodològic col·labora amb el prof. Joel Martí en una explotació quantitativa de les dades extretes de la mostra en la recerca sobre desistiment d’adults per tal de seguir extraient resultats plasmables en les altres recerques desenvolupades

ResearcherID | ORCID-ID | Google Scholar

juanjo.medina@man.ac.uk

© Universitat Autònoma de Barcelona