Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Grup de recerca

Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció

Roger Mancho

Professor associat del Departament de Ciència Política i Dret Públic al grau de Criminologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) on imparteix les assignatures de Delinqüència Juvenil i Teories Criminològiques. La seva experiència investigadora es basa principalment en l’estudi de l’avaluació del risc d’infracció en joves en mesures de justícia juvenil, col·laborant en la línia de recerca sobre desistiment de joves. Actualment està treballant en la seva tesi doctoral que versa sobre la concentració de la delinqüència juvenil en els barris del Barcelonès Nord.

ORCID-ID

roger.mancho@uab.cat

© Universitat Autònoma de Barcelona