Participació a les Jornades Feministes de la UdG

Carmen Navarro, investigadora del grup de recerca, ha participat a les I Jornadas Feministas organitzades pel grup d’investigació Seminari de Ciències Penals i Criminològiques (Universitat de Girona).  L’acte es va celebrar el dimecres 16 de maig on la Dra. Navarro va participar amb la ponència «La ejecución de la pena de prisión: peculiaridades de la ejecución penal femenina«, conjuntament amb Cristina Vasilescu (UdG) amb la ponència «Ejecución penal de medidas penales alternativas y mujeres: un análisis del enfoque gener-responsive».