Justa-Ment: Repensem la justícia-Salut Mental

Primera jornada ‘Justa-Ment:  Repensem la justícia-Salut Mental’. 6 de febrer de 2020
CEJFE- Carrer Ausias Marc, 40 Barcelona.

 

Més informació

Seminaris d’investigació 2019-20

En el marc del grup de recerca es realitzen diversos seminaris interns per debatre el progrés de les diferents investigacions que s’hi duen a terme. Es programen sessions mensuals on cada investigador pot posar en coneixement de la resta del grup la seva línia de recerca i els seus avenços per tal de discutir-ne els plantejaments, els objectius i la metodologia. Es tracta de donar un protagonisme a aquelles investigacions dutes a terme pels doctorands que formen part del grup i, alhora, fer un seguiment de les grans línies de recerca que es desenvolupen. L’assistència és oberta al professorat i als doctorands de Dret, però cal confirmar assistència mitjançant correu electrònic a:Anna.melendez@uab.cat. No hi ha la possibilitat de seguir la sessió en línia.

Calendari

Nova publicació sobre la visió dels professionals de la progressió penitenciària

Nova publicació de Joel Martí, Eugenia Albani, Aina Ibàñez i Josep Cid, tots ells investigadors vinculats al grup de recerca, a l’European Journal of Criminology. L’article es titula «Personal networks and desistance from crime in young offenders» i analitza l’estructura, la coposició, i els recursos relacionals de les xarxes socials d’una mostra de joves infractors per tal de determinar quins efectes tenen aquests elements en el desistiment del delicte.

 

 

Nova publicació sobre la visió dels professionals de la progressió penitenciària

L’ Albert Pedrosa, doctorand del  grup de recerca, ha publicat l’article «Una reflexión acerca de las prisiones privadas: ¿Pragmatismo o ideología?» al volum 104, núm. 3 de la Revista Papers. L’article forma part d’una sèrie de texts amb motiu del debat que es va mantenir amb James B. Jacobs amb motiu del 30 aniversari de la publicació del seu clássic Stateville: The penitenciary in mass society (1977)  i que va organitzar el grup de recerca en Criminologia i Sistema Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

L’article reflexiona sobre les raons que han dut a la presència de presons privades a nombrosos paísos, i si algún dia també les podrem trobar a Espanya.

 

Sessió d’investigació: Presó, medi obert i reinserció

En aquesta Sessió es presenten els resultats del seguiment que s’ha fet a totes les persones alliberades en llibertat condicional l’any 2012 a les presons catalanes per saber si, 6 anys després, han reincidit.

12 de juny de 2019

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Sala d’actes
C/ Ausiàs Marc, 40
Barcelona

Més informació

Seminari: Security in big sized cities : Milano and Roma

Seminari “Security in big sized cities : Milano and Roma” a càrrec del Professor Marco Calaresu.

Divendres 31 de maig de 2019
Sala de juntes
Facultat de Dret
A les 13h
Grau Criminologia. Curs 2018 19

Nova publicació sobre la visió dels professionals de la progressió penitenciària

L’ Aina Ibàñez doctoranda vinculada al grup de recerca i investigadora, ha publicat l’article «Progresar hacia el régimen abierto: la visión de los profesionales» al volum 17 de la Revista Española de Investigación Criminológica. L’article explora la visió que els profesionals del medi penitenciari tenen sobre l’accés a mecanismes de sortida esglaonada cap a la comunitat, a partir d’entrevistes a aquests.

 

Xerrada sobre sortides professionals de Criminologia

El divendres 1 de març (8,30-10) els alumnes de la AIC (Associació Internunivesitaria de criminologia) organitzen, amb el suport de la coordinació del grau, una conferència de sortides professionals, en la que participen ex-alumnes del grau que estan inserits en el mn professional de la criminologia.

Xerrada sobre sortides professionals

Nova publicació sobre progressió penitenciària

L’Albert Pedrosa investigador predoctoral d’aquest grup de recerca, ha publicat l’article «¿A quién dejamos atrás? Explorando los obstáculos de la progresión penitenciaria» al volum 17 de la Revista Española de Investigación Criminológica. L’article busca conèixer les causes de que al nostre context una majoría de persones finalitzin la seva condemna directament des de la presó, sense una sortida progressiva a la comunitat.

Per aquest article, l’Albert Pedrosa va aconseguir el Premio SEIC a la promoción de investigadores/as noveles al XII Congreso Español de Criminologia.

Nova publicació sobre el paper de les famílies en la reinserció

L’Aina Ibàñez i l’Albert Pedrosa, investigadors  vinculats al grup de recerca, han publicat un artícle titulat “Cárcel y familiarismo: ¿Usamos a las familias como agencias de reinserción?” que pertany al volum n. 16 d’ Encrucijadas-Revista crítica de Ciencias sociales. L’artícle s’inclou en un volum monogràfic dedicat al tema ” Control, castigo y sociedad”, on els autors fan una reflexió crítica sobre les funcions en matèria de reinserció que la societat y el sistema penitenciari espanyol atribueixen a les famílies.