Sessió d’investigació: Presó, medi obert i reinserció

En aquesta Sessió es presenten els resultats del seguiment que s’ha fet a totes les persones alliberades en llibertat condicional l’any 2012 a les presons catalanes per saber si, 6 anys després, han reincidit.

12 de juny de 2019

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Sala d’actes
C/ Ausiàs Marc, 40
Barcelona

Més informació

Seminari: Security in big sized cities : Milano and Roma

Seminari «Security in big sized cities : Milano and Roma» a càrrec del Professor Marco Calaresu.

Divendres 31 de maig de 2019
Sala de juntes
Facultat de Dret
A les 13h
Grau Criminologia. Curs 2018 19

Nova publicació sobre la visió dels professionals de la progressió penitenciària

L’ Aina Ibàñez doctoranda vinculada al grup de recerca i investigadora, ha publicat l’article «Progresar hacia el régimen abierto: la visión de los profesionales» al volum 17 de la Revista Española de Investigación Criminológica. L’article explora la visió que els profesionals del medi penitenciari tenen sobre l’accés a mecanismes de sortida esglaonada cap a la comunitat, a partir d’entrevistes a aquests.

 

Xerrada sobre sortides professionals de Criminologia

El divendres 1 de març (8,30-10) els alumnes de la AIC (Associació Internunivesitaria de criminologia) organitzen, amb el suport de la coordinació del grau, una conferència de sortides professionals, en la que participen ex-alumnes del grau que estan inserits en el mn professional de la criminologia.

Xerrada sobre sortides professionals

Nova publicació sobre progressió penitenciària

L’Albert Pedrosa investigador predoctoral d’aquest grup de recerca, ha publicat l’article «¿A quién dejamos atrás? Explorando los obstáculos de la progresión penitenciaria» al volum 17 de la Revista Española de Investigación Criminológica. L’article busca conèixer les causes de que al nostre context una majoría de persones finalitzin la seva condemna directament des de la presó, sense una sortida progressiva a la comunitat.

Per aquest article, l’Albert Pedrosa va aconseguir el Premio SEIC a la promoción de investigadores/as noveles al XII Congreso Español de Criminologia.

Nova publicació sobre el paper de les famílies en la reinserció

L’Aina Ibàñez i l’Albert Pedrosa, investigadors  vinculats al grup de recerca, han publicat un artícle titulat «Cárcel y familiarismo: ¿Usamos a las familias como agencias de reinserción?» que pertany al volum n. 16 d’ Encrucijadas-Revista crítica de Ciencias sociales. L’artícle s’inclou en un volum monogràfic dedicat al tema » Control, castigo y sociedad», on els autors fan una reflexió crítica sobre les funcions en matèria de reinserció que la societat y el sistema penitenciari espanyol atribueixen a les famílies.

Segona trobada de la xarxa d’excel·lència EmpiriC

El 13 de desembre tindrà lloc la segona trobada de la Xarxa d’Excel·lència EmpiriC a la Universidad de Málaga (UMA). Aquest segon seminari versarà sobre la medició de l’exclusió social generada per la política criminal dels països occidentals desenvolupats basant-se en els resultats del projecte d’investigació RIMES, dut a terme per l’Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología – Sección Málaga, liderat pel Dr. José Luis Díez Ripollés. Per part de la Universitat Autònoma de Barcelona hi participarà el Dr. Josep Cid, coordinador del grup de recerca.

[Programa]

La Xarxa d’Excel·lència EmpiriC – Desarrollo de un modelo criminológico y empírico de la política criminal, liderada per la Dra. Elena Larrauri (UPF), uneix a sis grups d’investigació espanyols en matèria criminològica per tal de promoure l’intercanvi d’informació entre acadèmics i professionals sobre les evidències científiques generades i la seva capacitat per produir un impacte real en les polítiques públiques.

 

Nova publicació sobre mediació penal i desistiment

La Dra. Anna Meléndez, investigadora postdoctoral d’aquest grup de recerca, ha publicat l’article «El papel de la mediación penal en el proceso de cambio del infractor» en el número 16 de la Revista Española de Investigación Criminológica. L’article busca conèixer la capacitat de la justícia restaurativa d’incidir en el desistiment del comportament antisocial o delictiu per tal d’identificar el rol de la mediació en els potencials processos de canvi. Per aquest article, Anna Meléndez va aconseguir el Premi SEIC a investigadors novells 2016 en el marc del XI Congreso Español de Criminología.

Nova publicació sobre la reinserció penitenciària a Europa

S’ha publicat el llibre col·laboratiu Prisoner Resettlement in Europe, editat pels professors Frieder Dünkel, Ineke Pruin, Anette Storgaard i Jonas Weber, que reuneix els models de reinserció existents en 20 països europeus i aporta elements per tal de millorar la fase de transició entre la presó i la comunitat. El capítol referent a Espanya, titulat «Prisoner resettlement in Spain – Good practices for early-released prisoners and prisoners lost in transition that fully serve their sentence», ha estat escrit pels investigadors Josep Cid, coordinador del grup, i Aina Ibàñez. Aquest capítol fa un repàs del model rehabilitador que es duu a terme a les presons espanyoles i de com es treballa per a la reinserció a la comunitat de les persones empresonades. I ho fa partint de la premissa que el model ideal de transició de la presó a la comunitat, amb una sortida de la presó esglaonada, no es correspon en la realitat on les dades mostren que la majoria de persones que acaben una condemna de presó ho fan des del règim ordinari.

Una versió acceptada del capítol es troba disponible per a consulta al següent enllaç

 

Material de la sessió d’investigació «Acompanyament al sortir de la presó»

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) posa a disposició de tothom els materials relacionats amb la sessió d’investigació sobre Acompanyament al sortir de la presó que es va celebrar el passat 2 d’octubre de 2018: les recerques completes, un resum executiu (Invesbreu 76) i els vídeos i diapositives de les presentacions. S’hi van presentar el resultat de dues recerques que parlen del suport a les persones quan surten de presó, un moment cabdal segons tots els estudis internacionals per assegurar la seva reinserció. Una d’elles, «El paper de les famílies en la reinserció de les persones que surten de la presó», ha estat realitzada per Aina IbàñezAlbert Pedrosa, investigadors d’aquest grup de recerca.