Nova publicació sobre les famílies en el procés de reinserció

S’ha publicat l’informe final de la recerca «El paper de les famílies en la reinserció de les persones que surten de la presó», realitzat pels investigadors del grup Aina Ibàñez i Albert Pedrosa, desenvolupat durant l’any 2017 gràcies a un ajut a la investigació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. El projecte explora quines dificultats troben les famílies per donar suport i afavorir el procés de reinserció un cop els seus familiars surten de presó, quines estratègies concretes utilitzen i les càrregues que comporten.