Creació de la col·lecció del grup de recerca

Dins del Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha creat una col·lecció específica per tal d’agrupar tot el contingut generat pel Grup de Recerca en Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció. S’hi pot accedir des de l’adreça https://ddd.uab.cat/collection/grcrimiuab i hi apareix classificat per articles, llibres i capítols de llibre, documents de treball, tesis doctorals i contribucions a congressos.